Over DagVlinder

Wie zijn wij?

DagVlinder is een jonge vereniging, opgestart 1 januari 2016, die tracht begeleiding te bieden aan ouders, grootouders, broers en zussen van een overleden kind, door ouders die zelf een kind verloren hebben.

We zijn een zelfhulpgroep die lotgenoten met elkaar in contact brengt. Het kan fijn zijn, om in tijden van verdriet en rouw andere ouders te ontmoeten die in een soortgelijke situatie zitten. Hoewel iedereen op zijn eigen manier rouwt en natuurlijk ook karakter en levenshouding meespelen, kan contact met lotgenoten veel herkenning geven en de erkenning dat bepaalde gevoelens normaal zijn. Dit kan helpen weer grip op het leven te krijgen.

Wij organiseren hiervoor o.a.:

  • Individueel contact met onze contactouders door middel van huisbezoek of telefonisch gesprek
  • Gespreksgroepen om samen ervaringen en emoties te delen.
  • Inloopmiddagen
  • Creatief Herdenken om enerzijds zo met elkaar creatief bezig te zijn, maar anderzijds met elkaar te praten om zo elkaar tot steun te zijn bij het verlies van je kind.
  • Activiteiten als bv een wandeling, lezing, herdenkingsbijeenkomst, lezing of Kaarsen Branden Wereldwijd.

Ook ontvangen de leden drie keer per jaar het verenigingsblad de Mariposa.

 

Doelgroep

Onze doelgroep zijn de ouders en eventueel ook broers en zussen en grootouders van een overleden kind.

Waar in het begin vaak veel steun uit de omgeving ervaren wordt, merkt menig ouder, dat na verloop van tijd de wereld om hem/haar heen het oude ritme weer oppakt en mensen verder gaan met hun leven. Ook als ouder van een overleden kind zou je dat wel willen, maar hoe in vredesnaam, want je eigen wereld is zo ingrijpend veranderd en zal nooit meer worden zoals hij was. Voor buitenstaanders kan het moeilijk te begrijpen zijn dat je het oude tempo (voorlopig) niet meer volgen kunt.

Het zoeken naar nieuw perspectief is voor rouwende ouders hard werken en kan gepaard gaan met lichamelijke en psychische klachten. Veel ouders vragen zich af of dat normaal is en of anderen dat ook ervaren.

Het kan fijn zijn, om in tijden van verdriet en rouw andere ouders te ontmoeten die in een soortgelijke situatie zitten. Hoewel iedereen op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo rouwt en natuurlijk ook karakter en levenshouding meespelen, kan contact met lotgenoten veel herkenning geven en de erkenning dat bepaalde gevoelens normaal zijn. Dit kan helpen weer grip op het leven te krijgen.

Belangrijk in dit lotgenotencontact is onbevooroordeeld luisteren naar elkaar, en respecteren dat de ander op een ander punt in zijn, of haar rouw staat en zaken ook anders ervaren kan.

 

Organisatie van DagVlinder

Het is van groot belang, dat mensen die een zelfde verlies hebben geleden met elkaar in contact komen. Zij kunnen anderen en zichzelf helpen door te praten en te luisteren.

De vereniging DagVlinder is actief in heel Limburg en omstreken!

 

Contactgroep

 De contactgroep van DagVlinder bestaat uit een enthousiaste groep vrijwilligers. De leden van de contactgroep hebben allemaal een kind verloren en proberen vanuit deze ervaring anderen tot steun te zijn. De meesten doen dit werk reeds geruime tijd.

 

Het bestuur

 Naam  Functie  Email
 Kitty Huisman  voorzitter/penningmeester  voorzitter@dagvlinder.com
 Els Vroemen  secretaris
 Truus Pijnenborg  algemene zaken  algemenezaken@dagvlinder.com


Korte kennismaking

Kitty is moeder van drie kinderen. Haar middelste zoon Ivo is op 14-jarige leeftijd overleden. Zij is 26 jaar actief als vrijwilligster in het begeleiden van lotgenoten, voorheen bij de vereniging Ouders van een Overleden Kind (VOOK) en is nu in het bestuur en lid van de contactgroep van de vereniging DagVlinder.

Els heeft haar zus op zeer jonge leeftijd verloren door ziekte (1 1/2 jaar) en haar broer is aan een hartinfarct op 38-jarige leeftijd overleden. Zij is sinds 2019 lid van DagVlinder; eerst als vrijwilligster in het begeleiden van lotgenoten bij het Creatief Herdenken. In 2022 werd zij bestuurslid en lid van de contactgroep van DagVlinder.

Truus is moeder van twee kinderen. Haar jongste zoon Stan is op 2-jarige leeftijd verdronken. Zij is sinds die tijd lid van de VOOK geweest en is eveneens 22 jaar actief als vrijwilligster in het begeleiden van lotgenoten. Nu is zij bestuurslid en lid van de contactgroep van DagVlinder.

 

Financiële verantwoording

Bestuur en vrijwilligers ontvangen geen beloning, alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten.