WWC in het Clemensdomein te Brunssum

10-12-2023

Wereldwijd branden op deze dag om zeven uur kaarsen om overleden kinderen te gedenken. Onze vereniging wil bij deze gelegenheid onze kinderen “vol in het licht” zetten, opdat hun licht altijd zal stralen.
Alle ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s en andere familieleden, die een kind verloren hebben aan de dood, ongeacht hun leeftijd of levensovertuiging zijn van harte welkom.
Wij hopen WWC voor dit jaar in het Clemensdomein te Brunssum te kunnen houden.

Het zou fijn zijn als u een foto van uw overleden kind(eren) mee wilt nemen.
Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid na te praten. Hier is het mogelijk contacten met elkaar te leggen en ervaringen uit te wisselen.
De bijeenkomst begint om 18.45 uur. Wij verzoeken u een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn.
U hoeft zich niet van te voren aan te melden.
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Kitty Huisman: 045 – 5116016 of info@DagVlinder.nl