Herdenkingsbijeenkomst: “Verlies kent geen tijd!”

06-04-2019

Herdenkingsbijeenkomst in Gemeenschapshuis Nieuwstadt, Millenerstraat 4a, 6118 CB Nieuwstadt.
Aanvang 14.00 uur

Alle ouders, broers en zussen, opa’s en oma’s en andere familieleden, die een kind verloren hebben aan de dood, ongeacht hun leeftijd of uw levensovertuiging zijn van harte welkom. Ook vrienden die van nabij het verdriet hebben gevoeld en nog voelen dat hun naasten heeft getroffen zijn van harte welkom.

Deze dienst is een samenzijn voor ouders, door ouders met muziek, gedichten, verhalen en momenten van stilte voor ieder zijn eigen gedachten.

Het zou fijn zijn als u een foto van uw overleden kind(eren) mee wilt nemen.
Na afloop van de bijeenkomst is er gelegenheid na te praten.
Hier is het mogelijk contacten met elkaar te leggen en ervaringen uit te wisselen;
de middag is bedoeld om steun en begrip bij elkaar te vinden.
De bijeenkomst begint om 14.00 uur. Wij verzoeken u een half uur voor aanvang aanwezig te zijn.

Voor informatie kunt u contact opnemen met:
Kitty Huisman
Voorzitter DagVlinder
045 – 5116016